Partners

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 15 80

Samen staan we sterker! Met deze gedachte als uitgangspunt werken we met diverse instanties samen om ons onderwijs nog sterker te laten worden.

GO|ON

GO|ON is de afkorting van ‘Gereformeerd Onderwijs Oost-Nederland’. De vereniging voor primair onderwijs Florion, Scholengroep Hannah en Gereformeerde Scholengemeenschap Greijdanus werken sinds 2009 intensief samen. De gereformeerde organisaties delen dezelfde onderwijsidealen en zetten zich samen in voor kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen van 0 tot 18 jaar in de regio Oost Nederland.

SCOPE 

16 christelijke scholenclusters hebben zich, samen met Christelijke Hogeschool VIAA, verenigd in het samenwerkingsverband SCOPE. Scholengroep Hannah participeert in dit consortium. Het doel: het opleiden van nieuwe professionals (leerkrachten). Dat gebeurt voor een belangrijk deel in de praktijk op de scholen. We noemen dat: Opleiden in de School).

LVGS

Het Landelijk Verband van Gereformeerde Schooverenigingen (LVGS) is de belangenbehartigingsorganisatie voor het gereformeerd onderwijs. Het LVGS is ook het platform waar gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de christelijke identiteit tot een herkenbaar kenmerk in de scholen. Het LVGS werkt nauw samen met Verus, de Vereniging voor Katholiek en Christelijke onderwijs.

Verus

Scholengroep Hannah is ook lid van Verus en heeft zo toegang tot de dienstverlening van deze organisatie. Via het LVGS en ook rechtstreeks zoekt Scholengroep Hannah op deze wijze ook verbinding met het brede verband van christelijke scholen in Nederland.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Scholengroep Hannah werkt in vier Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs samen met andere schoolorganisaties. Het doel is om voor elke leerling een passend onderwijsaanbod te realiseren. Hannah streeft naar realistisch inclusief onderwijs. Dat betekent dat de scholen aan bijna iedere leerling zelf een aanbod wil doen. Maar de realiteit leert dat dit niet in alle gevallen goed is voor de leerling. Soms wordt een leerling verwezen naar een school voor Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs. Het Samenwerkingsverband heeft een dekkend netwerk van scholen. Het College van Bestuur draagt bij aan het besturen van de samenwerkingsverbanden.

De Rolfgroep

De Rolfgroep is onze ICT-specialist die ons ondersteunt als systeembeheerder. De ICT-dienstverlening omvat het beheer van de ICT-infrastructuur, beheer van de devices en het beheer van de diverse gebruikersaccounts.