Wie zijn wij

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

In de Hannah scholen leeft het christelijke geloof. De scholen kennen een klimaat van geborgenheid: waarin je wordt gezien, waarin er naar je geluisterd wordt, waarin je wordt beschermd en waarin je Gods liefde mag ervaren.

Hannah is een scholengroep met twaalf basisscholen. Elke school is een christelijke gemeenschap. Ouders, leerlingen en leerkrachten zetten zich in om leerlingen te vormen in het licht van Gods woord: samen oefenen zij in de stijl van het Koninkrijk.

Onze kernwaarden

Liefde, vertrouwen, veilig, verantwoordelijk, aandacht, dankbaar.

Geloven in onderwijs

Dit is het motto van scholengroep Hannah. Alles wat Hannah belooft, belichaamt deze geborgenheid. Ons geloof in Gods genade en liefde, ons beleid en onze intrinsieke houding zorgen daarvoor. Wij steunen de teams, zodat zij de leerlingen kunnen helpen om zich tijdens de basisschoolperiode geborgen te voelen in een veilige en vertrouwde schoolomgeving. Deze omgeving is een oefenplaats voor de stijl van Gods Koninkrijk, waar zij hun gaven en talenten optimaal kunnen ontwikkelen.

Dit geeft Hannah een warm, menselijk karakter en het spreekt van toewijding over de rol die zij vervult. Daarom is dit de belofte van Hannah richting elke doelgroep, van medewerker tot team, van leerling tot ouder.

Missie

Onze missie is geloven in onderwijs: binnen de Hannah scholen is het doel om naast het geven van goed onderwijs kinderen te leren leerlingen van Christus te zijn.

Visie

De Hannah scholen streven vanzelfsprekend naar goede onderwijskwaliteit. Het is voor leerlingen belangrijk om goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs te gaan, met kennis, vaardigheden en een zelfstandige leerhouding. Maar in ons onderwijs hebben we alle talenten van de leerling op het oog. Het gaat om de hele mens. Onder goed onderwijs verstaan wij ook dat leerlingen God leren kennen en dat we samen oefenen in de stijl van Zijn Koninkrijk.

In de Hannah scholen werken we daartoe samen met ouders en leerlingen aan onze gezamenlijke opvoedingsidealen. Wij verwelkomen ouders die hun kind christelijk willen opvoeden en die zich kunnen vinden in ons identiteitsdocument en de ouderverklaring kunnen ondertekenen.