Identiteit

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

In ons identiteitsdocument hebben we de identiteit van onze scholen samengevat en de kernwaarden geformuleerd. Enkele accenten:

Onze basis

God is de grond onder ons leven. Onze scholen helpen leerlingen dat te ontdekken en vanuit dat besef te leven. Zo leren zij zich nu en later inzetten in én voor deze samenleving (Jeremia 29: 4-7). In onze scholen oefenen we de stijl die past bij Gods Koninkrijk: wij willen God eren om wie Hij is en Hem dienen. Ons hart gaat uit naar onze naaste. Wij willen er voor de ander zijn. En wij streven naar een klimaat waarin ouders, leerlingen en medewerkers zich veilig en geborgen weten. Alleen dàt maakt het mogelijk om kwetsbaar te zijn en als rolmodel te fungeren.  

Schepping

Wij doen ons best om de schepping, de natuur, te beschermen. Dat doen we met vallen en opstaan. Als christenen zijn wij ons bewust van het kwaad om ons heen en in ons eigen leven. Maar we zijn nooit zonder hoop. Want we weten ons in Christus ook een nieuwe schepping. Dat stelt ons in staat om mooi en goed werk te doen in de wereld om ons heen. We vertellen leerlingen wie God is en wie wij in Zijn licht mogen zijn. In ons identiteitsdocument  hebben we dit nader uitgewerkt. 

Kernwaarden

Als kernwaarden gelden voor ons liefde, vertrouwen, veilig, verantwoordelijk, aandachtig en dankbaar. 

Gemeenschap

Als medewerkers, ouders en leerlingen vormen we een gemeenschap in en om de school, waarin we dat geloof in de levende God delen. Onze leerkrachten willen zo leermeester, rolmodel en mentor zijn voor de leerling. Wij geven uitdrukking aan onze verbondenheid door ondertekening van de medewerkersverklaring. Van nieuwe ouders vragen we om de ouderverklaring te ondertekenen.