Ons onderwijs

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

Ons onderwijs

Wij leven in een land waarin er vrijheid van onderwijs is. Daar zijn we dankbaar voor. Het stelt ons in staat om onze kinderen onderwijs te geven in overeenstemming met ons geloof in een levende God. Want wat goed onderwijs is, daar verschillen de meningen over.  

 

Onderwijs is vorming

Het onderwijs op onze scholen wil dienstbaar zijn aan de toekomst van onze leerlingen. We helpen hen zich voor te bereiden op het vervolg van hun schoolcarrière. Toch is vorming het sleutelwoord; belangrijk is dat we hen willen helpen zich voor te bereiden op hun toekomstig leven. Daarbij hebben wij de hele mens op het oog. Kennis en vaardigheden zijn belangrijk in een kennissamenleving.  Toch gaat het bij vorming om veel meer: om identiteitsvorming, zelfkennis en zelfaanvaarding. Het leren kennen van de wereld om ons heen en het leren duiden van alles wat zich daarin aan ons voordoet. Om te leren omgaan met de ander, die zo verschilt van jou en die zo anders denkt en die zich zo anders gedraagt. Daarbij leren we leerlingen dat ze als schepsel van God in zijn universum mogen leven. Dat ze hun leven in Zijn hand mogen leggen. Dat ze zo in vertrouwen en overgave de wereld tegemoet kunnen treden en hun roeping kunnen volgen.   

 

Doelen van het onderwijs 

De doelen van ons onderwijs zijn alleen dàn doel als deze gericht zijn op de leerlingen: als ze positieve verandering brengt in hun leven. De rest is middel. Voor ons onderwijs hebben we 7 doelen geformuleerd, over geloofsopvoeding, vorming en kwalificatie. Maar we willen ook graag dat kinderen plezier hebben in hun schooltijd en daar met genoegen op terugkijken.