Goed onderwijs

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

In ons onderwijs hebben we de hele mens in de leerling voor ogen: we helpen hen om zichzelf te leren kennen met al hun talenten en gaven. We willen er voor leerlingen zijn, hen zien en kennen in hun eigenheid. Wij willen hen aanspreken op de talenten die ze hebben gekregen. 

Bij goed onderwijs gaat het om inhouden. Wij stellen ons vragen als: Wat leren we de leerlingen, hoe leven we hen voor. Wat leren we hen over “het goede leven”, over de samenleving die ons voor ogen staat. Hoe helpen we hen zichzelf te leren kennen en zich te oriënteren op de wereld om hen heen. Hoe leren we hen respectvol om te gaan met de ander. In ons identiteitsdocument en de keuze van kernwaarden hebben we dit nader uitgewerkt.  

Goed onderwijs betekent ook dat kinderen goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs. Dat vraagt voldoende kennis en vaardigheden, zelfstandigheid en eigenaarschap. Daarbij vragen we ons altijd af welke kennis en vaardigheden nodig zijn om in onze samenleving en in die van morgen, goed te kunnen functioneren.