Werken bij Hannah

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

Als medewerkers van scholengroep Hannah streven we ernaar in ons werk geloofwaardig te handelen in het licht van de identiteit van de scholengroep. Hiervoor ondertekenen alle medewerkers een medewerkersverklaring en is geloof en identiteit een onderwerp van gesprek in onder andere individuele als teamgesprekken. 

Actuele vacatures:

 

Wij zoeken jou!

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die graag in het onderwijs willen werken. Mensen die betrokken zijn bij kinderen. Wij zijn niet alleen op zoek naar betrokken mensen die direct kunnen werken, maar ook naar hen die op een andere manier betrokken willen worden bij ons onderwijs. Dus mocht jij zin hebben om voor ons te gaan werken, of zin hebben aan een gesprek om werk te verkennen, bel of mail gerust onze P&O-ers via hr@hannahscholen.nl.

Professionalisering

Alle medewerkers kunnen zich binnen scholengroep Hannah verder ontwikkelen en professionaliseren, op de manier die bij hem/haar past. Voor leraren kan er ook gebruik worden gemaakt van de lerarenbeurs. Ook zijn er ‘onderwijswerkplaatsen’ waar dieper op een thema wordt ingegaan en er gelijk aan onderling netwerken wordt gedaan. Daarnaast is er ruimte voor onderlinge coaching. 

Startende leerkrachten ontvangen de eerste jaren extra uren die onder andere worden gevuld met coaching en scholing. 

Scholengroep Hannah heeft diverse vormen voor invalwerkzaamheden.  Namelijk: 

A- schil: Dit zijn mensen die ingezet worden binnen de gehele scholengroep voor langdurige inval. Mensen in deze pool hebben veelal een vast contract of contract voor een langere tijd;  

B-schil: Dit zijn medewerkers die al een contract hebben bij scholengroep Hannah en incidenteel extra werken voor inval; 

C-schil: Dit zijn medewerkers die oproepkracht zijn. Zij zijn alleen in dienst als ze daadwerkelijk voor korte of langere tijd kunnen invallen. Dit is met name rondom één of meerdere scholen.  

Mocht u interesse hebben voor invalwerk in één van bovenstaande pools dan kunt u contact opnemen via hr@hannahscholen.nl.

De identiteit van scholengroep Hannah is uitgewerkt in een gedragscode om concreet handvatten te kunnen geven. De CAO PO is voor al onze medewerkers van toepassing.

29 november 2022

-

...

Lees meer