Werken bij Hannah

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

Als medewerkers van scholengroep Hannah streven we ernaar in ons werk geloofwaardig te handelen in het licht van de identiteit van de scholengroep. Hiervoor ondertekenen alle medewerkers een medewerkersverklaring en is geloof en identiteit een onderwerp van gesprek in onder andere individuele als teamgesprekken. 

Actuele vacatures

Leerkracht Guido de Bres Ommen

 

Professionalisering & ontwikkeling

Scholengroep Hannah vindt het belangrijk dat alle medewerkers zich verder ontwikkelen en professionaliseren en stimuleert en faciliteert dit. Voor leraren kan er gebruik worden gemaakt van de lerarenbeurs. Ook is er ruimte voor onderlinge coaching.

Startende leerkrachten ontvangen de eerste jaren extra uren die onder andere worden gevuld met coaching en scholing.

Aandacht

Om goed onderwijs te kunnen geven heeft Scholengroep Hannah betrokken medewerkers nodig. Betrokkenheid is wederzijds en dat betekent dat scholengroep Hannah aandacht heeft voor de medewerker en inzet op de duurzame inzetbaarheid van iedere collega.

Interesse?

Wanneer je graag iets in het onderwijs wilt betekenen zijn er verschillende mogelijkheden:
      - werken als vrijwilliger op een school (hiervoor kan je contact opnemen met de school)
      - solliciteren op een vacature
      - open sollicitatie
      - werken in de invalpool (zie onderstaande informatie)

Invalpool

A- schil: Dit zijn mensen die ingezet worden binnen de gehele scholengroep voor langdurige inval. Mensen in deze pool hebben een contract voor minimaal een jaar met een bepaalde omvang;

B-schil: Dit zijn medewerkers die al een contract hebben bij scholengroep Hannah en incidenteel extra werken voor inval; 

C-schil: Dit zijn medewerkers die oproepkracht zijn. Zij zijn alleen in dienst als ze daadwerkelijk voor korte of langere tijd kunnen invallen. Dit is met name rondom één of meerdere scholen.  

Mocht u interesse hebben voor invalwerk in één van bovenstaande pools dan kunt u contact opnemen via hr@hannahscholen.nl.

De identiteit van scholengroep Hannah is uitgewerkt in een gedragscode om concreet handvatten te kunnen geven. De CAO PO is voor al onze medewerkers van toepassing.

29 november 2022

-

...

Lees meer