Werken bij Hannah

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 15 80

Als medewerkers van scholengroep Hannah streven we ernaar in ons werk geloofwaardig te handelen in het licht van de identiteit van de scholengroep. Hiervoor ondertekenen alle medewerkers een medewerkersverklaring en is geloof en identiteit een onderwerp van gesprek in onder andere individuele als teamgesprekken. 

 

Professionalisering

Alle medewerkers kunnen zich binnen scholengroep Hannah verder ontwikkelen en professionaliseren, op de manier die bij hem/haar past. Voor leraren kan er ook gebruik worden gemaakt van de lerarenbeurs. Ook zijn er ‘onderwijswerkplaatsen’ waar dieper op een thema wordt ingegaan en er gelijk aan onderling netwerken wordt gedaan. Daarnaast is er ruimte voor onderlinge coaching. 

Startende leerkrachten ontvangen de eerste jaren extra uren die onder andere worden gevuld met coaching en scholing. 

We hebben continu mogelijkheden voor invallers. Scholengroep Hannah heeft diverse vormen voor invalwerkzaamheden.  Namelijk: 

A- schil: Dit zijn mensen die ingezet worden binnen de gehele scholengroep voor langdurige inval. Mensen in deze pool hebben veelal een vast contract of contract voor een langere tijd;  

B-schil: Dit zijn medewerkers die al een contract hebben bij scholengroep Hannah en incidenteel extra werken voor inval; 

C-schil: Dit zijn medewerkers die oproepkracht zijn. Zij zijn alleen in dienst als ze daadwerkelijk voor korte of langere tijd kunnen invallen. Dit is met name rondom één of meerdere scholen.  

Mocht u interesse hebben voor invalwerk in één van bovenstaande pools dan kunt u contact opnemen met de heer J. Plaggenmarsch.

De identiteit van scholengroep Hannah is uitgewerkt in een gedragscode om concreet handvatten te kunnen geven. De CAO PO is voor al onze medewerkers van toepassing.