Klachten

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

Binnen scholengroep Hannah doen we ons best om ieder recht te doen. We willen er zijn voor de ander. En we verlangen er naar dat ieder zich veilig en geborgen weet binnen onze scholen. Als het gaat om de bejegening van de ander oefenen we in de stijl van het Koninkrijk van God. Een van de grondregels is dat we de ander liefhebben. We doen dat met vallen en opstaan. Want er gaan ook dingen fout en we maken fouten in ons spreken en doen. Als dat leidt tot schade bij een ander proberen we elkaar aan te spreken. We praten dan met elkaar en niet over elkaar tenzij dit in redelijkheid niet mag worden verwacht (Mattheus 18). Ingeval het onderling gesprek niet tot een oplossing leidt heeft scholengroep Hannah een klachtenregeling ten behoeve van de klager of degene die zich benadeeld of beschadigd voelt.

 

De externe vertrouwenspersonen voor scholengroep Hannah zijn:

Mw. J. (Jeanet) Crielaard: 06-33141356/jcrielaard@centraalnederland.nl

Mw. H. (Hennie) Nieuwenhuis-van de Kieft: 06-10043132                                                  hnieuwenhuis@centraalnederland.nl

 

Centraal Nederland landelijke protestants-christelijke SBD

Postbus 233, 8070 AE Nunspeet(085) 8330330