Vereniging

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

De scholen worden in stand gehouden door een vereniging. Dat is belangrijk omdat wij eraan hechten dat onze scholen en ons onderwijs geworteld zijn in de gemeenschap en in de samenleving. De scholen danken hun bestaansrecht aan het gegeven dat zoveel mensen het belangrijk vinden om gereformeerde scholen in stand te houden voor het onderwijs aan nieuwe generaties. De vereniging heeft ongeveer 1100 leden. Zij zijn samen ‘eigenaar’ van de 12 scholen. Ook al zal niet ieder lid dat zo voelen, als het erop aan komt kunnen zij van de rechten en plichten die bij het lidmaatschap horen, gebruik maken. Omdat niet alle leden actief kunnen zijn in de vereniging kiezen zij, per voedingsgebied rond een school, twee afgevaardigden in de ledenraad. De ledenraad vormt de Algemene Vergadering van de vereniging. 

De ledenadministratie van de vereniging is gevestigd op het bestuurskantoor in Bergentheim.