Ledenraad

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 15 80

De ledenraad bestaat uit maximaal 24 leden: 2 leden voor elke fictieve afdeling rond elk van de 12 scholen. De ledenraad vormt als Algemene Vergadering een belangrijk gremium in de vereniging. De natuurlijke leden hebben hun bevoegdheden overgedragen aan de ledenraad. De ledenraad heeft een doorslaggevende bevoegdheid als het gaat om (wijziging) van de statuten van de vereniging. In de statuten worden de belangrijkste zaken voor de vereniging beschreven: bv. de grondslag, de eisen die worden gesteld aan het lidmaatschap en aan de medewerkers. Identiteit is daarbij een kernbegrip. 

De ledenraad benoemt de leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat het College van Bestuur en houdt toezicht op zijn handelen. 

De statuten vormen de “grondwet” voor de vereniging. Iedereen in de vereniging en de organisatie is gebonden aan de bepalingen die daarin zijn opgenomen.  

De ledenadministratie van de vereniging is gevestigd in het bestuurskantoor in Bergentheim en wordt verzorgd door mevrouw Dinanda Bolks.

Als u instemt met het identiteitsdocument van onze vereniging dan bent u welkom als lid van de vereniging. 

Samenstelling Ledenraad per 29 juni 2021

Voorzitter

De heer Rob Bouwhuis

De leden

Uit het voedingsgebied van ‘Albertus Risaeus’ Hardenberg 

 • De heer J. (Johannes) Nijman  
 • De heer E. (Etienne) Wierenga

  Uit het voedingsgebied van ‘Domino’ Den Ham

 • Mw. H. (Hendriet) Wemekamp-Bijker 
 • Eén vacature  

  Uit het voedingsgebied van ‘De Regenboog’ Mariënberg  

 • De heer J. (Jaap) Hofman
 • Mw. G. (Gerjanne) Kremer-Bolks  

  Uit het voedingsgebied van ‘Casper Diemer’ Bergentheim  

 • Mw. A. (Annelies) Hekman-Janssen  
 • Mw. W. (Willemien) Gerrits-Willems 

  Uit het voedingsgebied van ‘Guido de Brès’ Ommen

 • Mw. G.D. (Erna) Kelder-de Boer  
 • Eén vacature  

   Uit het voedingsgebied van ‘De Reflector’ Hengelo 

 •    Mw. E. (Eline) Westerhof-van Houdt

 Uit het voedingsgebied van ‘De Rank’ Emmen 

 • De heer R. (Rob) Bouwhuis  
 • Mw. H. (Helga) Folkers-Steenbergen

  Uit het voedingsgebied van ‘De Morgenster’ Hardenberg  

 • De heer J.G. (André) Zomerdijk  
 • Eén vacature 

  Uit het voedingsgebied van ‘ds. G. Doekes’ Hardenberg  

 • De heer D. (David) Janssen  
 • Mw. M. (Mieke) Post-Sander  

Voor De Bron en De Fontein in Enschede en De Fakkel in Almelo zijn er momenteel geen vertegenwoordigers in de ledenraad. Hiervoor en voor een aantal scholen die één vertegenwoordiger hebben wordt nog naar ledenraadleden gezocht. 

De adresgegevens van bovenstaande personen zijn te verkrijgen bij de betreffende school.