Ledenraad

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

De ledenraad bestaat uit maximaal 24 leden: 2 leden voor elke fictieve afdeling rond elk van de 12 scholen. De ledenraad vormt als Algemene Vergadering een belangrijk gremium in de vereniging. De natuurlijke leden hebben hun bevoegdheden overgedragen aan de ledenraad. De ledenraad heeft een doorslaggevende bevoegdheid als het gaat om (wijziging) van de statuten van de vereniging. In de statuten worden de belangrijkste zaken voor de vereniging beschreven: bv. de grondslag, de eisen die worden gesteld aan het lidmaatschap en aan de medewerkers. Identiteit is daarbij een kernbegrip. 

De ledenraad benoemt de leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat het College van Bestuur en houdt toezicht op zijn handelen. 

De statuten vormen de “grondwet” voor de vereniging. Iedereen in de vereniging en de organisatie is gebonden aan de bepalingen die daarin zijn opgenomen.  

Als u bij het aanmelden van uw kind de ouderverklaring ondertekent, wordt u geregistreerd als lid van de vereniging. We vragen u dan jaarlijks een identiteitsbijdrage van € 25,– te betalen. 

Samenstelling Ledenraad per 27 juni 2023

Voorzitter

De heer Rob Bouwhuis

De leden

Uit het voedingsgebied van ‘Albertus Risaeus’ Hardenberg 

 • De heer J. (Johannes) Nijman  
 • De heer E. (Etienne) Wierenga

  Uit het voedingsgebied van ‘Domino’ Den Ham

 • Mw. H. (Hendriet) Wemekamp-Bijker 
 • Eén vacature  

  Uit het voedingsgebied van ‘De Regenboog’ Mariënberg  

 • De heer J. (Jaap) Hofman
 • Mw. G. (Gerjanne) Kremer-Bolks  

  Uit het voedingsgebied van ‘Casper Diemer’ Bergentheim  

 • Mw. A. (Annelies) Hekman-Janssen  
 • Eén vacature 

  Uit het voedingsgebied van ‘De Bron/Fontein’ 

 • Mw. S. (Suzan) Niemeijer
 • Mw. E. (Eiline) Pool 

   Uit het voedingsgebied van ‘De Reflector’ Hengelo 

 •    Mw. E. (Eline) Westerhof-van Houdt
 •    Mw. J. (Jacqueline) Teeninga

 Uit het voedingsgebied van ‘De Rank’ Emmen 

 • De heer R. (Rob) Bouwhuis  
 • Mw. H. (Helga) Folkers-Steenbergen

  Uit het voedingsgebied van ‘De Morgenster’ Hardenberg  

 • De heer R. (Richard) Vermeer  
 • Eén vacature 

  Uit het voedingsgebied van ‘ds. G. Doekes’ Hardenberg  

 • De heer D. (David) Janssen  
 • De heer H. (Hans) Nieuwenhuis 

Voor de Guido de Brès in Ommen en De Fakkel in Almelo zijn er momenteel geen vertegenwoordigers in de ledenraad. Hiervoor en voor een aantal scholen die één vertegenwoordiger hebben wordt nog naar ledenraadleden gezocht. 

De adresgegevens van bovenstaande personen zijn te verkrijgen bij de betreffende school.