College van Bestuur

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 15 80

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken in de organisatie: voor de kwaliteit van het onderwijs en voor het functioneren van de scholen. Het College van Bestuur heeft de leiding van de scholen opgedragen aan de directeur van de school. Het College van Bestuur is gehouden aan de bepalingen uit het Handboek Governance. Het handboek is leidend in onderlinge verhouding van College van Bestuur en Raad van Toezicht. 

Het College van Bestuur bestaat uit één bestuurder: H. Lamberink 

De kwaliteit van de vorming van de leerlingen van vandaag wordt zichtbaar in de samenleving van morgen

Bereikbaar: 0523-271580 of bestuurder@hannahscholen.nl