College van Bestuur

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken in de organisatie: voor de kwaliteit van het onderwijs en voor het functioneren van de scholen. Het College van Bestuur heeft de leiding van de scholen opgedragen aan de directeur van de school. Het College van Bestuur is gehouden aan de bepalingen uit het Handboek Governance. Het handboek is leidend in de onderlinge verhouding van College van Bestuur en Raad van Toezicht. 

Het College van Bestuur bestaat uit één bestuurder: mw. Annemarie Stolper. Zij is te bereiken via het algemene nummer van Scholengroep Hannah: 0523-271580. 

 

 

Bereikbaar op dinsdag en donderdag via: 0523-271580 of bestuurder@hannahscholen.nl