Informatie

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 15 80

Binnen scholengroep Hannah gaan we zorgvuldig om met leerlingen en medewerkers. Hierover zijn in verschillende documenten afspraken vastgelegd. Op de subpagina’s treft u daarover allerlei informatie aan.

Items die o.a. aan bod komen zijn:

Veiligheid en privacy

Klachten

Downloads