Informatie

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 15 80

Binnen scholengroep Hannah gaan we zorgvuldig om met leerlingen en medewerkers. Hierover zijn in verschillende documenten afspraken vastgelegd. Op deze pagina treft u daarover allerlei informatie aan. Deze zijn te vinden onder ‘downloads’. Ook kunt u hier de klachtenregeling vinden.