Raad van Toezicht

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

De Raad van Toezicht houdt namens de vereniging toezicht op het handelen van het College van Bestuur. De leden worden geselecteerd op algemene criteria als ‘onafhankelijkheid, analytisch vermogen, strategisch inzicht, visie op toezicht, etc.’ Daarnaast wordt er bij benoeming zorg voor gedragen dat er in de Raad van Toezicht kennis en ervaring aanwezig is op het gebied van onderwijs, financiën, personeel en op juridisch terrein.    

De Raad van Toezicht is gehouden aan de bepalingen uit het Handboek Governance. Het handboek is leidend in de onderlinge verhouding tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht bestaat uit onderstaande leden, te weten, 

M.J.C. Boer, voorzitter en onderwijs 

M.D. Huisman (juridisch) 

K.J. Noorman (personeel) 

J.G.H. Tijhuis (financiën)