Doelen van ons onderwijs

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

Geloofsopvoeding 

  • Leerlingen weten wie God voor hen wil zijn; ze hebben geleerd dat ze God kunnen vertrouwen en dat ze door Christus mogen leven van Genade en dat de Geest hun leven wil vullen en vernieuwen. 

Vorming  

  • Leerlingen kennen zichzelf en aanvaarden zichzelf in al hun eigenheid. Ze reflecteren op hun eigen handelen en ze kennen hun mooie en zwakke kanten. 
  • Leerlingen zoeken het goede voor de ander.  
  • Leerlingen presenteren zich met vertrouwen in de samenleving. Ze doen dat op basis van een realistisch beeld van de samenleving. 
  • Leerlingen hebben oog voor de veelkleurigheid van Gods schepping; ze doen hun best de natuur te beschermen. 

Kwalificatie 

  • Leerlingen gaan goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs: met voldoende kennis, zelfstandigheid en eigenaarschap.  

Met plezier 

  • Leerlingen kijken aan het einde van groep 8 met plezier en tevredenheid terug op hun schooltijd.