Scope

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

Opleiden in de school is de afgelopen jaren nationaal en internationaal (Professional Development Schools) een steeds belangrijke route naar het leraarschap geworden. Een andere naam voor opleiden in school is werkplekleren. De essentie hiervan is dat de student dichter bij de schoolpraktijk wordt opgeleid. De student maakt vanaf het begin van de opleiding intensief kennis met de dagelijkse praktijk in school. Daardoor wordt de student in een meer realistische complexe onderwijssituatie opgeleid.  

Sinds 2014 hebben een aantal scholenclusters zich verenigd in het samenwerkingsverband SCOPE, wat staat voor Scholen voor Christelijk Primair Onderwijs.

Binnen opleidingsscholen kiezen scholen, schoolbesturen en lerarenopleiding(en) ervoor om met elkaar samen te werken bij het opleiden van toekomstige leraren. De samenwerking richt zich op het opleiden van aankomende en startende leraren zowel in scholen als op de opleidingen. Een deel van het leren vindt op de werkplek plaats. Naast het opleiden richt de samenwerking zich ook op professionalisering, schoolontwikkeling, innovatie en het realiseren van praktijkonderzoek. 

Bij opleiden in school neemt een opleidingsschool een deel van de taken van de opleiding over en biedt het de studenten een professionele leer-werkplek. Een opleidingsschool is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van deskundigheid in de school om het belangrijke begeleidingstraject van de student vorm te geven. De scholen zijn medeverantwoordelijk geworden voor de opleiding van startbekwame studenten.  

De scholen dienen daarbij niet slechts als stageplek voor studenten, maar als leerwerkplekken waar studenten en leraren samen met de Educatieve Academie verder willen werken aan de kwaliteit van het onderwijs.  

Dit gebeurt in een opleidingsschool: 

  • We werken vanuit onze gezamenlijke visie en missie aan goed christelijk onderwijs; 
  • We borgen de kwaliteit door onszelf en onze school kritisch te onderzoeken; 
  • We leren samen onze school en ons zelf te verbeteren; 
  • Ons handelen en onze overtuiging baseren we op betrouwbare bronnen en data; 
  • We delen en gebruiken kennis en ervaring van alle partners binnen Scope; 
  • We zorgen ervoor dat iedereen mee doet en iedereen zich ontwikkelt; 
  • We onderzoeken en innoveren tot alle leerlingen profiteren van het beste onderwijs. 

De 13 schoolverenigingen die samenwerken in Scope zorgen er met elkaar voor dat de kwaliteit van hun scholen up-to-date is, dat je je er prettig en professioneel kunt ontwikkelen (als student, starter en ervaren leraar) en dat er ruimte is voor professionalisering in de Scope Academie.

 

Samenwerkingsverband SCOPE heeft een grotere ambitie uitgesproken dan het alleen gezamenlijk opleiden van de studenten. Het consortium met de naam Scope voelt zich sterk verantwoordelijk voor het christelijk primair onderwijs in de regio. Scope gaat om die reden uit van een toekomstgerichte en duurzame definitie van opleiden in de school. We werken namelijk binnen Scope aan het realiseren van een opleidingsschool die (toekomstige) collega’s duurzaam opleidt voor het onderwijsveld. Er wordt bewust gewerkt vanuit een doorgaande lijn van leraren in opleiding van start-, naar basis-, naar vak- en masterbekwame leraren.  

Er wordt een duurzame verbinding gemaakt waarin we afspreken hoe we samen kunnen werken aan waardenvol vormend onderwijs.  

Gea Veurink, schoolopleider, april 2019