Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

Leerlingen verschillen van elkaar evenals hun behoefte aan ondersteuning. We doen ons best om elke leerling op maat te bieden wat hij of zij nodig heeft.  

Maar dat lukt niet altijd. Om voor elke leerling passend onderwijs te bieden werken wij samen met andere schoolbesturen in vier Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (SWV).  

Passend onderwijs is geen aparte activiteit of doel. Elke leerling heeft recht op passend onderwijs. “Passend” heeft betrekking op zowel de manier waarop we met de leerling omgaan als op het onderwijsaanbod en de aard van de instructie. Dat betekent dat we rekening houden met de ondersteuningsbehoefte van de individuele leerling. Tegelijk leren we hen ook om te functioneren in een gemeenschap of groep die eisen aan hen stelt en waarin ze rekening moeten houden met anderen. De scholengroep streeft ernaar om leerlingen, zoveel als mogelijk, dichtbij huis op de reguliere basisschool, onderwijs aan te bieden. Maar dat lukt niet altijd. 
Want ook onze scholen kunnen niet elke leerling voldoende bieden. Dat heeft niet alleen te maken met de leerling. Ook de groepsgrootte en de specifieke samenstelling van de groep speelt mee: het aantal leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte in een groep kent grenzen.   

In Passend en Metend is te lezen hoe we binnen onze scholen aankijken tegen passend onderwijs. 

In de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs werken we samen met andere schoolbesturen om ervoor te zorgen dat er in iedere regio een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen is.  

De vier Samenwerkingsverbanden zijn: 

  • Veld Vaart en Vecht: voor GBS Guido de Brès, GBS de Morgenster, GBS Albertus Risaeus, GBS Ds. G. Doekes, GBS de Regenboog, GBS Casper Diemer. 
  • Emmen/Odoorn: voor GBS de Rank 
  • Twente Noord: GSB de Fakkel, GBS Domino 
  • Twente Zuid: GSB de Bron, GBS de Fontein en GBS de Reflector