Nieuws

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

Wetenschap en Techniek op de Alb. Risaeus

16 februari 2023
Wetenschap en Techniek
Op de Alb. Risaeus werken we thematisch. We willen kinderen laten kennismaken met de wereld om hen heen, als Gods schepping. We willen dit vormgeven door hen uit te dagen d.m.v. het aanbieden van betekenisvolle situaties en leerstof.
Hiermee ontwikkelen we -een onderzoekende houding – prikkelen we nieuwsgierigheid – stimuleren we creativiteit. Dit past goed in combinatie met thematisch werken, W&T en cultuur. We willen deze vakken zoveel mogelijk in samenhang met elkaar aanbieden binnen thematisch onderwijs.
Wetenschap en techniek is overal….ook op de Alb. Risaeus. Het is daarom van belang dat ons onderwijs kinderen bewust maakt van hun omgeving en laat ontdekken hoe de wereld om hun heen in elkaar zit.
Het is mooi om de kinderen te zien: onderzoeken, verwonderen, uitproberen, doorzetten, samenwerken, oplossingen bedenken.
Ga terug naar Nieuwsoverzicht