Nieuws

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

Samen werken aan een makkelijke overstap naar het voortgezet onderwijs 

20 juli 2023
Scholengroep Hannah en Greijdanus Hardenberg werken intensief samen. De organisaties delen dezelfde onderwijsidealen en zetten zich samen in voor kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen van 0 tot 18 jaar in Hardenberg en de regio daarom omheen.
De overgang van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Voor de leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar hebben Scholengroep Hannah en Greijdanus Hardenberg de handen ineengeslagen om te zorgen voor een doorlopende leerlijn in het onderwijsprogramma en waardoor de overstap van de basisschool naar de middelbare school voor alle leerlingen gemakkelijk is. Door afstemming en activiteiten krijgen leerlingen de mogelijkheid om kennis te maken, het voortgezet onderwijs te verkennen en te ontdekken.
Ga terug naar Nieuwsoverzicht