Nieuws

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

Kwaliteit en onderwijs

27 oktober 2020

Onlangs kreeg Scholengroep Hannah bezoek van de Onderwijsinspectie.

In een bestuursbezoek onderzocht de inspectie hoe het staat met ‘het zicht van het bestuur op de onderwijskwaliteit in de scholen’.

Er werden vier scholen in het onderzoek betrokken. Alle gesprekken zijn plezierig verlopen.

De beelden van bestuur en inspectie t.a.v. de verschillende scholen bleken goed overeen te komen.

Er gebeuren mooie dingen in de scholen. Tegelijk zijn er ook verbeteringen mogelijk en soms ook nodig. Directeuren en hun teams werken daar permanent aan.

De conclusie van de inspectie was dat het bestuur van Scholengroep Hannah de scholen goed in beeld heeft en dat de directeuren adequaat leiding geven in de scholen.

Aan deze waarneming ontleent de inspectie het vertrouwen dat onderwijskwaliteit bij Scholengroep Hannah in goede handen is.

Bestuurder Harry Lamberink: “Wij zijn blij met de manier waarop het inspectiebezoek is verlopen. Het bestuur heeft grote waardering voor de wijze waarop de schoolteams elk dag weer met liefde en aandacht gaan voor de leerlingen en voor goed onderwijs. Daarbij blijven we kritisch op onszelf. Wij blijven ook morgen werken aan versterking van de onderwijskwaliteit, want onze leerlingen verdienen het beste onderwijs. We willen er voor hen zijn.”

 

Ga terug naar Nieuwsoverzicht