Nieuws

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

Benoeming nieuwe bestuurder

10 november 2020

De Raad van Toezicht van Scholengroep Hannah heeft een nieuwe bestuurder voor de Scholengroep kunnen benoemen. De nieuwe bestuurder wordt Annemarie Stolper, zij is momenteel werkzaam als directeur binnen Florion. Ze is een onderwijsmens in hart en nieren en wil graag samen met alle medewerkers bouwen aan de toekomst van Scholengroep Hannah en het onderwijs op de scholen verder vorm en inhoud geven. Annemarie zal met ingang van 1 maart 2021 binnen Scholengroep Hannah aan de slag gaan.

 

De Raad van Toezicht kijkt terug op een goede en zorgvuldige procedure waarin alle geledingen van Scholengroep Hannah vertegenwoordigd waren en is dankbaar dat alle betrokkenen unaniem waren in de keuze voor Annemarie. We heten haar van harte welkom in de organisatie en wensen haar succes bij het afronden en overdragen van haar huidige werkzaamheden.

Ga terug naar Nieuwsoverzicht