Agenda

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

12-06-2024

CAT afd. Mariënberg: 13.30 uur

25-06-2024

Directieoverleg: 09.00 uur

09-07-2024

Directieoverleg met jaarafsluiting: 09.00 uur