Aanmelden – test

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

Aanmeldformulier basisonderwijs

 

Met dit aanmeldformulier meldt u uw kind aan op basisschool …

 

Van aanmelding naar inschrijving

Ouders spreken met deze aanmelding hun voorkeur uit voor plaatsing op deze school. Bij deze aanmelding hoort een kennismakingsgesprek tussen de ouders en de directie van de school. De inschrijving gebeurt nadat het bevoegd gezag van de school (directie) een positief toelatingsbesluit genomen heeft.

Aanmeldformulier basisonderwijs

"*" geeft vereiste velden aan

1Gegevens kind
2Noodnummers en medische gegevens
3Verzorgers
4Aanvullende gegevens

Gegevens kind

Geboortedatum*
Geheim adres*
Geheim telefoonnummer*

Gegevens vorig onderwijs

Heeft uw kind op een andere school onderwijs gehad?*
Heeft uw kind een taalachterstand? Dan krijgt uw kind mogelijk voorschoolse of vroegschoolse educatie (VVE) op de basisschool of in de kinderopvang. De gemeente bepaalt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Meestal gaat dit via het consultatiebureau. Heeft uw kind een VVE indicatie?*

Broers en zussen