Nieuws

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 15 80

Waardering

Bestuur en directie zijn collega’s en ouders van de Hannahscholen erkentelijk voor de manier waarop ze er in de afgelopen maanden voor hebben gezorgd dat de leerlingen bleven leren en dat de verbinding met de school in stand bleef. Er is veel waardering voor de positieve wijze waarop er in deze ongewone situatie is gewerkt. Zowel collega’s als ouders hebben veel geleerd van het thuisonderwijs. Ouders vertellen dat ze nu veel beter zicht hebben op de leerroute van hun kind. Collega’s hebben allerlei nieuwe vormen ontwikkeld om ook onderwijs op afstand te kunnen verzorgen. Zo brengt de coronacrisis ook nog mooie dingen. Maar het was niet alleen een goede tijd. Voor sommige ouders was het ook stressvol: thuis werken, kinderen helpen hun opdrachten uit te voeren en soms nog mantelzorgtaken. De periode die achter ons ligt heeft ook extra’s gevraagd van collega’s. Zij geven aan dat ze, hoewel parttimer, de hele week “aan stonden”. Ouders en collega’s vinden het heel fijn dat de school weer open is.

Ga terug naar Nieuwsoverzicht